Nutilabor – IKT huviringid noortele

Vaata Maailma SA koostöös EMT, Elioni ja Microsoftiga seadsid 2012 aastal eesmärgiks toetada ja soodustada infotehnoloogia-alast huvitegevust, läbi mille suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. Pikemas perspektiivis nähakse selles võimalust tõsta IT-spetsialistide hulka Eestis ja vähendada noorte töötust.